[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] Có thể bạn đang cần job Linux mới...On Mon, 17 Jun 2013 22:59:01 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> > Có nhắc chú luôn, nhưng kêu chú có việc rồi nên bị ra rìa ngay :3
> >
> >
> Đang thất nghiệp mà ta :3
> thôi trả thớt kẻo =]]

Nếu quan tâm thì PM cho anh. 2-3 bạn vô đấu nhau càng tốt ;)


--
I am ... 5 dog years old.