[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] Có thể bạn đang cần job Linux mới...On Mon, 17 Jun 2013 22:25:55 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Hóa ra theSlinux thất nghiệp cũng bộn, à mà archlinuxvn chứ nhỉ

Chưa có bạn nào đi chống nắng chống nóng với bác Long thì yên tâm
chưa gọi là thất nghiệp được :D

--
I am ... 5 dog years old.