[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [job] Có thể bạn đang cần job Linux mới...On Monday, June 17, 2013 3:57:37 PM UTC+7, Anh K. Huynh wrote:
> Hãy liên hệ mình nhé! Công việc đơn giản thôi: hỗ trợ cho một
> 
> hệ thống Linux/Windows và lập trình viên của ứng dụng trên đó.
> 
> 
> 
> Trình độ cần thiết là >= Junior (căn bản và có thể tự học thêm
> 
> để tự đào tạo). Bạn cũng sẽ làm việc với cả môi trường Windows và
> 
> Linux nhé. Sẽ có training cho các vấn đề bạn còn thiếu.
> 
> 
> 
> Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Biết tiếng Anh
> 
> tốt là một lợi thế rất lớn; trong các tình huống công việc
> 
> thông thường yêu cần bạn đọc hiểu ghi được tiếng Anh cơ bản.
> 
> 
> 
> Chi tiết của mô tả công việc sẽ gửi riêng cho bạn nào quan tâm.
> 
> 
> 
> --
> 
> I am ... 5 dog years old.

Hi K.Huynh
Job như thế nào vậy bạn ? Co thể cho mình xin chi tiết dc ko ? Tập tành dùng arch cũng dc mấy tháng rùi :). Hy vong có thể làm dc. Email : [email protected]