[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [job] Có thể bạn đang cần job Linux mới...On Mon, 17 Jun 2013 21:51:24 -0700 (PDT)
Anh Khoa Pham <[email protected]> wrote:

> Hi K.Huynh
> Job như thế nào vậy bạn ? Co thể cho mình xin chi tiết dc ko ? Tập
> tành dùng arch cũng dc mấy tháng rùi :). Hy vong có thể làm dc.
> Email : [email protected]

Bạn gửi CV cho mình qua thư riêng nhé [email protected] . Mình sẽ
cung cấp chi tiết hơn. Thanks,

--
I am ... 5 dog years old.