[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [job] Có thể bạn đang cần job Linux mới...On Tue, 18 Jun 2013 22:01:46 +0700
Kenny Lê <[email protected]> wrote:

> có tuyển thực tập sinh linux hay nhân viên cài đặt ubuntu không anh :D

Mình đã trả lời bạn qua thư riêng.

--
I am ... 5 dog years old.