[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Hướng dẫn sử dụng git (buổi 2)Hướng dẫn sử dụng git cho các bạn đã/chưa hoặc muốn biết thêm về git.

Xem chi tiết tại: http://theslinux.org/events/2013/06-git-training/

Vote chọn buổi tham dự tại: http://doodle.com/2mc9p4vrhndpvhv9

Cám ơn các bạn.

--

xluffy