[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thư mời tham gia đội phát triển TheSLinuxXin chào,

Mời các bạn quan tâm đọc thư tại địa chỉ
     http://theslinux.org/devs/invitation/ ,
hoặc http://theslinux.berlios.de/devs/invitation/

Chân thành cảm ơn.

--
I am ... 5 dog years old.