[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] System Automation là cái gìOn Thu, 27 Jun 2013 21:47:21 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Team mình đang tuyển một bạn có khả năng tự viết một tool cơ bản để
> automate một số task như thế này, bạn nào hứng thú thì Liên hệ mình
> nhé :-)

Thất nghiệp mấy tháng không có ai kêu hú gì, chơi xấu nha :D 


--
I am ... 5 dog years old.