[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Khôi phuc SHELL trên DesktopÁ à, mình nhấn "delete shell" OK nó một cái là desktop trống trơn luôn. Làm sao khôi phục để xài đây bạn nào rảnh chỉ giùm cái đi Cám ơn.