[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Khôi phuc SHELL trên DesktopBác ra ngoài cái console bằng cách nhấn `Ctrl Alt F3`, rồi đăng nhập,
rồi sau đó gõ lệnh sau

  rm -rf $HOME/.e/

sau đó khởi động lại là có cấu hình mới cho e17. Còn muốn khôi phục lại
mà không muốn xóa như trên, thì bác chọn nút trái/phải gì đó trên màn
hình, vào `Settings, Shelves` rồi tạo lại cái mới, mà cái này hơi mất công.


On Sat, 29 Jun 2013 20:43:07 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Á à, mình nhấn "delete shell" OK nó một cái là desktop trống trơn
> luôn. Làm sao khôi phục để xài đây bạn nào rảnh chỉ giùm cái đi Cám
> ơn.
> --
I am ... 5 dog years old.