[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Khôi phuc SHELL trên DesktopVào 11:28:03 UTC+7 Chủ nhật, ngày 30 tháng sáu năm 2013, icy đã viết:
> Bác ra ngoài cái console bằng cách nhấn `Ctrl Alt F3`, rồi đăng nhập,
> rồi sau đó gõ lệnh sau
>   rm -rf $HOME/.e/
Cám ơn Kỳ Anh. Mình làm được rồi (mò chỗ add shelves). Bây giờ đổi kiểu chơi dựng đứng luôn hihi