[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nhắc nhở thân thiện về kênh #ircXin chào,

Hiện các kênh `irc` của nhóm #ArchLinuxVn (và #TheSLinux) có nhiều bạn mới
tham gia vào. Các bạn cũ và mới chú ý không đi quá xa trong việc trao đổi,
để ý tới các quy tắc chung ở http://archlinuxvn.org/vn/irc/#quy-tac-ung-xu

Cảm ơn các bạn. Chúc một ngày vui.

--
I am ... 5 dog years old.