[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Barcamp ngày 7/7 * ...Chà, em thuộc nhóm ko chuẩn bị gì thì ko thể nói đc. Vụ này phải coi lại đã :D


Vào 23:02 Ngày 02 tháng 7 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

(nhắc lại) ngày 7/7 tới mình sẽ tham gia #barcampsaigon và có đăng ký
một bài giới thiệu về #theslinux (và #archlinuxvn). Bạn `luffy` có thể
làm speaker cùng với mình nhé :)

Không rõ sẽ được bố trí thời gian, phòng thế nào, mình sẽ cập nhật trên
kênh twitter của dự án để các bạn tiện theo dõi
(http://twitter.com/theslinux) và có thể là ở trên nhóm thư.

Các bạn có tham gia #barcamp nhớ đến ủng hộ^. Các bạn chưa biết có thể
đăng ký ngay còn kịp http://barcampsaigon.org/

Một lưu ý nhỏ là hệ thống mạng (không dây) ở RMIT khá hạn chế, bị chặn
nhiều cổng nên bạn cần chuẩn bị sẵn 3g hoặc các đường hầm loại xịn.

hẹn gặp các bạn tại #barcampsaigon-2013!

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].