[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

LibreOffice khong xuat file pdf duocTrước giờ xài Libreoffice xuất file pdf ào ào. Từ lúc chạy rm -rf /HOME/.e/ rồi phải set lại một chầu tắt bếp mới dùng được thì cái libreoffice của mình không chịu xuất file pdf nữa. Nhấn nút "pdf" thì nó khựng một lúc rất lâu, rồi thanh mầu xanh đưới chót chạy được một khúc ngắn là ngưng rồi đơ luôn.

Đã tăng memory lên 256MB rồi
Đã chạy pacman -Syyu rồi
       mà vẫn không khắc phục được.

Ai rảnh chỉ giùm. Xin cám ơn.