[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: LibreOffice khong xuat file pdf duocSau khi post bài này, mình tắt máy. Khi boot lại thì thấy file pdf ĐÃ được tạo, dù cái "thanh làm việc" (gọi là thanh gì hè?) không chạy suốt như thường thấy lúc trước.
Thử làm một file khác, cũng có hiện tượng như vậy, nhưng tra lại Thunar thì thấy file PDF đã được tạo. Không tìm ra cách bắt "thanh làm việc" trong libreoffice cải thiện trạng thái hiển thị cho rõ hơn.