[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Giấy phép cho hệ thống tài liệuXin chào,

Đây là vấn đề chung cho cả hai nhóm #ArchLinuxVN và #TheSLinux, thư này
gửi chung đến hai nhóm, khi trả lời các bạn có thể bị trả thư lại nếu
bạn chưa thuộc một trong hai nhóm này. Chú ý.

Hiện giấy phép dùng cho hệ thống tài liệu, wiki và trang chủ dành cho
hai dự án là CC BY-NC-ND. NC nghĩa là không được dùng cho mục đích thương
mại, còn ND nghĩa là không cho phép công việc dẫn xuất. Mình đã lấy giấy
phép này tạm thời, tuy nhiên, quy định NC/ND không phải là "tự do" theo
các định nghĩa thông thường của "free softwares", dẫn tới không tương thích
và bộ tài liệu và trang chủ sẽ không được phân phối kèm với các giáy phép
thông thường khác như GPL (thực ra cũng không có trường hợp này.)

Đề xuất: Bỏ ND, NC, và chỉ còn 
  http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

GNU có một giấy phép cho tài liệu (FDL), tuy nhiên mình không hiểu kỹ
giấy phép này lắm. Cũng như các giấy phép GNU khác, chúng đều quá dài dòng,
khó hiểu và thậm chí gây hiểu nhầm.

Các bạn cho thêm ý kiến. Một điểm đáng lưu ý là việc "đạo văn" khá phổ
biến ở Việt Nam. Ví dụ, mình làm một tài liệu thật dài và tốt, người khác
lấy ra "một phần trong đó" và sao chép vào công việc của họ. Đối với
trường hợp này thì có giấy phép nào hạn chế không? Và cách thức thế nào?

Lưu ý khác là một trang bất kỳ trong hệ thống tài liệu của hai dự án,
có thể có các giấy phép riêng, và tốt nhất là nên tương thích với toàn bộ hệ
thống đang có. 

Cảm ơn các bạn.

--
I am ... 5 dog years old.