[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Barcamp ngày 7/7 * ...Mình đi trễ (9h), phải mất thời gian xác nhận `barcode` và (wtf!?)
đăng ký lại đề tài, rốt cuộc tới phần bình chọn thì bài của mình
bỏ lên rồi bỏ xuống, chả ai bầu quê kinh :D

Cảm ơn các bạn đã tới ủng hộ: Sang, Trung, Th., Mít, Quang, Lộc,
Thành, và các bạn khác gặp mà không kịp nói chuyện.

Cạch Barcamp.

@Barcamp.Saigon-2013: Fuck you!


On Wed, 3 Jul 2013 19:30:21 +0700
Nguyen Quang <[email protected]> wrote:

> Chà, em thuộc nhóm ko chuẩn bị gì thì ko thể nói đc. Vụ này phải coi
> lại đã :D
> --
I am ... 5 dog years old.