[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Barcamp ngày 7/7 * ...An ủi, bác nào chụp hình mình dính vô nè vô FB của #Barcamp là thấy luôn

(file attached)


On Sun, 7 Jul 2013 15:07:33 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> On Sun, 7 Jul 2013 07:00:59 +0000
> Nguyen Quang <[email protected]> wrote:
> 
> > =))) Anh về rồi hả, topic của anh đã đc đẩy vào lúc 5h chiều, topic
> > cuối cùng  
> 
> Bó tay cho các tổ chức này. Mình đăng ký chủ đề từ lâu dã man, nhà tổ
> chức muốn xác nhận có tham gia hay không, thì phải dùng cách khác,
> chứ không phải quy đồng mẫu số, bắt lên đăng ký lại thế này. Coi như
> bạn nào đến sớm thì được vote trước vậy thôi đăng ký trước làm cái gì
> nữa vậy :(
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.
> --
I am ... 5 dog years old.

Attachment: 998844_10151786776767754_523454239_n.jpg
Description: JPEG image