[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Barcamp ngày 7/7 * ...Cái vụ chủ đề năm nào chả vậy :V.
Ảnh ọt, video đâu quăng lên cho em xem ké với nào :D.


2013/7/7 Nguyen Quang <[email protected]>
Em thấy cách vote này cũng ổn nhưng "kỳ lạ thay" những topic rất chán lại đc vote nhiều, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà thôi, BarCamp cũng chỉ là đi chơi cho vui và ngắm các bạn xinh đệp, trong đó có bạn miyo :v


Vào 08:22 Ngày 07 tháng 7 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

An ủi, bác nào chụp hình mình dính vô nè vô FB của #Barcamp là thấy luôn

(file attached)


On Sun, 7 Jul 2013 15:07:33 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

>
> On Sun, 7 Jul 2013 07:00:59 +0000
> Nguyen Quang <[email protected]> wrote:
>
> > =))) Anh về rồi hả, topic của anh đã đc đẩy vào lúc 5h chiều, topic
> > cuối cùng
>
> Bó tay cho các tổ chức này. Mình đăng ký chủ đề từ lâu dã man, nhà tổ
> chức muốn xác nhận có tham gia hay không, thì phải dùng cách khác,
> chứ không phải quy đồng mẫu số, bắt lên đăng ký lại thế này. Coi như
> bạn nào đến sớm thì được vote trước vậy thôi đăng ký trước làm cái gì
> nữa vậy :(
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].