[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Soạn thảo tiếng việt trong LaTexXin hỏi mọi người trong archlinux Việt. Có ai trong này dùng LaTex để soạn thảo tài liệu không? Hiện nay mình cũng đang định dùng cái này để tạo tài liệu tại nó dùng kí hiệu toán học nhiều quá. Mình đã cài TexMaker rồi, cũng đã tải về máy gói
vn-tex. Tuy nhiên chưa biết làm cách nào để lắp ghép 2 em này với nhau để dùng :|

Ai có kinh nghiệm giúp mình vụ này với ạ.