[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Soạn thảo tiếng việt trong LaTex#pacman -S texlive-most.
Với lệnh này bạn sẽ chon 1 số gói cần thiết hoặc tất cả.
Sau đó :
#pacman -S texlive-langextra
Lệnh này giúp bạn dùng đc gói vietnamese

#pacman -S kdegraphics-okular
#pacman -S kile texmaker
Bây giờ bạn có thể dùng tex.


From: nguyen duc <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Sunday, July 14, 2013 1:40 PM
Subject: [ArchLinuxVn] Re: Soạn thảo tiếng việt trong LaTex

Vào 06:00:00 UTC Thứ bảy, ngày 13 tháng bảy năm 2013, nguyen duc đã viết:
> Xin hỏi mọi người trong archlinux Việt. Có ai trong này dùng LaTex để soạn thảo tài liệu không? Hiện nay mình cũng đang định dùng cái này để tạo tài liệu tại nó dùng kí hiệu toán học nhiều quá. Mình đã cài TexMaker rồi, cũng đã tải về máy gói
>
> vn-tex. Tuy nhiên chưa biết làm cách nào để lắp ghép 2 em này với nhau để dùng :|
>
>
>
> Ai có kinh nghiệm giúp mình vụ này với ạ.

OK, mình đã làm được rồi. Xin Cảm Ơn hai bạn rất nhiều!!

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]