[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Không gõ tiếng Việt được trong OperaMáy mình cài Chromium, Firefox và Opera, 2 cái kia gõ tv (ibus) bình thường, riêng Opera không hiện dấu (có thành co1, dấu thành da61u).
Bạn nào biết mánh chỉ giùm. Cám ơn.