[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong OperaBạn nào rành ibus giúp bác Hải với.

@Bác Hải xem ở đây có giúp gì được không http://archlinuxvn.org/tags/ibus/

@Hiếu: cài đặt uim-vi xem ở đây
   http://theslinux.org/doc/uim-vi/testing/2013/


On Mon, 22 Jul 2013 14:09:18 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Khi vao qtconfig chinh xong thi go duoc nhung khoi dong lai thi go
> khong duoc. Giai phap la bac cai bo go uim thoi. 
> 
> 
> 
> 
> ________________________________
>  From: maikhai <[email protected]>
> To: [email protected] 
> Sent: Monday, July 22, 2013 5:33 AM
> Subject: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong Opera
>  
> 
> Máy mình cài Chromium, Firefox và Opera, 2 cái kia gõ tv (ibus) bình
> thường, riêng Opera không hiện dấu (có thành co1, dấu thành da61u).
> Bạn nào biết mánh chỉ giùm. Cám ơn.
> --
I am ... 5.5 dog years old.