[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong OperaVào 13:23:26 UTC+7 Thứ hai, ngày 22 tháng bảy năm 2013, icy đã viết:
> Bạn nào rành ibus giúp bác Hải với.
> @Bác Hải xem ở đây có giúp gì được không http://archlinuxvn.org/tags/ibus/
> 
Trong đó nói phải make file "no-ibus.sh" và cần sửa file này (giòng exec):
/usr/share/applications/apps.desktop
nhưng không thấy nó đâu cả!