[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong OperaOn Wed, 24 Jul 2013 16:28:15 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Bo go uim-vi bay gio khong go duoc trong firefox 22 luon.
> 

Hiếu thử lại nhé, thoát ra rồi đăng nhập lại chẳng hạn. Mình
đang xài ff 22 gõ bt. Bộ gõ `uim` là bộ gõ ổn định và hỗ trợ
tốt nhất mình từng biết. Ngoại trừ `qt5` còn đang phát triển
thì các phần mềm hiện tại đều làm việc tốt với `uim` (và `-vi`).

--
I am ... 5.5 dog years old.