[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Không gõ tiếng Việt được trong OperaThôi để cho Opera chơi ngang mình nó cũng được. Khi nào muốn gõ tv thi xài 2 cái kia là xong. 
:)