[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong OperaHien nay nguon tai uim-vi cua Ky Anh co vai dia chi. Duong link ban cho la cac file tot nhat chu

From: Nguyenvanminh Hieu <[email protected]>
To: "[email protected]" <[email protected]>
Sent: Wednesday, July 24, 2013 3:28 PM
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong Opera

Bo go uim-vi bay gio khong go duoc trong firefox 22 luon.


From: Anh K. Huynh <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Monday, July 22, 2013 1:23 PM
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong Opera


Bạn nào rành ibus giúp bác Hải với.

@Bác Hải xem ở đây có giúp gì được không http://archlinuxvn.org/tags/ibus/

@Hiếu: cài đặt uim-vi xem ở đây
  http://theslinux.org/doc/uim-vi/testing/2013/


On Mon, 22 Jul 2013 14:09:18 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Khi vao qtconfig chinh xong thi go duoc nhung khoi dong lai thi go
> khong duoc. Giai phap la bac cai bo go uim thoi.
>
>
>
>
> ________________________________
>  From: maikhai <[email protected]>
> To: [email protected]
> Sent: Monday, July 22, 2013 5:33 AM
> Subject: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong Opera

>
> Máy mình cài Chromium, Firefox và Opera, 2 cái kia gõ tv (ibus) bình
> thường, riêng Opera không hiện dấu (có thành co1, dấu thành da61u).
> Bạn nào biết mánh chỉ giùm. Cám ơn.
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]