[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong Operahttp://theslinux.org/mirror/fpt/

hướng dẫn: http://theslinux.org/doc/uim-vi/testing/2013/

On Wed, 24 Jul 2013 20:53:04 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Hien nay nguon tai uim-vi cua Ky Anh co vai dia chi. Duong link ban
> cho la cac file tot nhat chu
> 
> 
> ________________________________
>  From: Nguyenvanminh Hieu <[email protected]>
> To: "[email protected]" <[email protected]> 
> Sent: Wednesday, July 24, 2013 3:28 PM
> Subject: Re: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong Opera
>  
> 
> 
> Bo go uim-vi bay gio khong go duoc trong firefox 22 luon.
> 
> 
> 
> ________________________________
>  From: Anh K. Huynh <[email protected]>
> To: [email protected] 
> Sent: Monday, July 22, 2013 1:23 PM
> Subject: Re: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong Opera
>  
> 
> 
> Bạn nào rành ibus giúp bác Hải với.
> 
> @Bác
>  Hải xem ở đây có giúp gì được không http://archlinuxvn.org/tags/ibus/
> 
> @Hiếu: cài đặt uim-vi xem ở đây
>   http://theslinux.org/doc/uim-vi/testing/2013/
> 
> 
> On Mon, 22 Jul 2013 14:09:18 +0800 (SGT)
> Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:
> 
> > Khi vao qtconfig chinh xong thi go duoc nhung khoi dong lai thi go
> > khong duoc. Giai phap la bac cai bo go uim thoi. 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > ________________________________
> >  From: maikhai <[email protected]>
> > To: [email protected] 
> > Sent: Monday, July 22, 2013 5:33 AM
> > Subject: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong Opera
> >  
> > 
> > Máy mình cài Chromium, Firefox và Opera, 2 cái kia gõ tv (ibus) bình
> > thường, riêng Opera không hiện dấu (có thành co1, dấu thành da61u).
> > Bạn nào biết mánh chỉ giùm. Cám ơn.
> > 
> 
> 
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
> --
I am ... 5.5 dog years old.