[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong OperaMai mot gap ong la tui da ong luon nhe. Ong hai tui roi. 


From: Anh K. Huynh <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Friday, July 26, 2013 9:15 AM
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong Opera

On Fri, 26 Jul 2013 10:14:31 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Hieu cai lai Arch nhung go tieng viet van khong duoc.Tat nhien la lam
> nhu huong dan roi

Hiếu gỡ Arch cài lại xem. Nếu vẫn không được thì cứ tiếp tục thế,
khoảng 10 đến 20 lần là chắc được thôi. Mà 0 được nữa thì dẹp trớt
cái Arch đi cho rồi hehe

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected].