[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không gõ tiếng Việt được trong OperaOn Fri, 26 Jul 2013 10:28:10 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Mai mot gap ong la tui da ong luon nhe. Ong hai tui roi. 

Hiếu lên kênh irc http://archlinuxvn.org/vn/irc/ để mấy bạn
giúp cho lẹ nha.

--
I am ... 5.5 dog years old.