[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không install virtualbox dượcOn Mon, 29 Jul 2013 13:04:03 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> On Mon, Jul 29, 2013 at 10:40 AM, Anh K. Huynh <[email protected]>
> wrote:
> 
> >
> > Bác chạy `pacman -Syv` trước đã, rồi mới chạy `pacman -S
> > virtualbox` nhé.
> >
> > Wa! Có vẻ đang chạy ào ào rồi. Cái v đó là gì hè?

Là `verbose`, hiện ra nhiều thông tin để `debug` cho dễ thôi bác.

--
I am ... 5.5 dog years old.