[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không install virtualbox dượcOn Mon, 29 Jul 2013 18:18:10 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Cám ơn. Nhưng dù cài vô xong xuôi, gọi nó ra chạy thì OK nhưng khi
> setting xong, biểu start thì bị lỗi chưa add group vboxusers. Chạy
> lệnh với -aG rồi nhưng vẫn không được, vẫn bị thông báo phải reinstall
> virtualbox-host-modules.

1. Bác thêm tài khoản của bác vào nhóm `vboxusers` bằng lệnh
	gpasswd -a cobh vboxusers
2. Bác tạo tập tin /modules-load.d/vbox.conf trong đó có hai dòng sau
	vboxdrv
	vboxnetflt

 (để khi khởi động máy hai mô-đun trên sẽ tự nạp vào)

3. Chạy hai lệnh sau để nạp mô-đun (chỉ cần chạy 1 lần này thôi)
	modprobe vboxdrv
	modprobe vboxnetflt

4. Thoát và đăng nhập trở lại.

--
I am ... 5.5 dog years old.