[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không install virtualbox dượcVào 11:31:14 UTC+7 Thứ ba, ngày 30 tháng bảy năm 2013, icy đã viết:

> Bác mới cài lại ArchLinux à?

Không. Vẫn là cái cũ đó thôi.