[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không install virtualbox dượcOn Tue, 30 Jul 2013 11:31:14 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Mon, 29 Jul 2013 20:51:31 -0700 (PDT)
> maikhai <[email protected]> wrote:
> 
> > > 4. Thoát và đăng nhập trở lại.
> > Chạy vù vù rồi. Nhưng bị báo:
> > 
> > Loading extension GLX
> > Fatal servers error:
> > No screens found (EE)
> > Please consult the X.Org Foundation support at http://wiki.X.Org for
> > help

Lỗi này là của máy ảo phải không bác? Nghĩ mãi mới hỏi được câu này.
Nếu là của máy ảo thì bác cài đặt lại các `driver` đồ họa cho nó
là tạm ổn thôi ạ.

--
I am ... 5.5 dog years old.