[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không install virtualbox dượcMình đang chạy Arch_i686, mà cái arche17_Live hình như là 64bit, vì vậy lúc gọi virtualbox biểu nó chạy cái Live iso thì có thông báo gì đó dính tới PAE.
Không lẽ phải cài lại laptop với Arch 64bit?
--
m k h _ s g n