[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không install virtualbox dượcOn Wed, 31 Jul 2013 06:48:24 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Bac maikhai check lai co
> 
> #modprobe vboxdrv
> 
> hay chua nhe
> 
> Hinh nhu vbox chi can bay nhieu la chay roi.
> 

Bác Hải đừng nghe ku Long xúi. Máy nó sửa còn 0 được, bắt cháu hì hục
mất cả buổi đây, sửa xong còn bị xù tiền sửa máy nữa chớ chán dã man :D 


--
I am ... 5.5 dog years old.