[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không install virtualbox dượcBac cung k nen tin kyanh not. Hum nay no sua may cho chau, gio da chay dau.

meo bag fone thay mo lun :(

Vào 31-07-2013 20:09, "Anh K. Huynh" <[email protected]> đã viết:
On Wed, 31 Jul 2013 20:05:33 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Mình đang chạy Arch_i686, mà cái arche17_Live hình như là 64bit, vì
> vậy lúc gọi virtualbox biểu nó chạy cái Live iso thì có thông báo gì
> đó dính tới PAE.
> Không lẽ phải cài lại laptop với Arch 64bit?

Máy host 32 bit thì không giả lập được máy guest (máy ảo) 64 bit đâu bác.
Muốn xài thì cài lại. Bác thuê cháu chuyển từ hệ thống 32bit -> 64bit
cũng được ạ (nhưng phí đắt lắm đó :D)

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].