[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không install virtualbox dượcOn 07/31/2013 06:48 AM, Long Phan Dao Viet wrote:
> Bac maikhai check lai co
> 
> #modprobe vboxdrv
> 
> hay chua nhe
> 
> Hinh nhu vbox chi can bay nhieu la chay roi.
> 
Bác thử cái này ở máy ảo xem sao ah

pacman -S virtualbox-guest-modules


-- 
Be different and always different


dzdhNjBpbz0NCj0rbXRUDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==