[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Phải chạy lệnh wifi-menu 2 lầnOn 08/06/2013 04:48 PM, maikhai wrote:
> Lần SAU cũng cứ phải chạy wifi-menu 2 lần mới có mạng xài. Kỳ thiệt.
> Nếu cắm cable thì không cần gõ gì hết, boot mát là có.
> Nghi là bữa trước Kỳ Anh disable cái chi chi đó để khỏi bị thay đổi, nên
> giờ thành ra như vậy chăng?
> 
> 
> 
Bác chạy netcfg hay netctl khi khời động phải không ah ?


-- 
Be different and always different


dlY5U0plZz0NCj1YYVlIDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==