[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Phải chạy lệnh wifi-menu 2 lầnKhông biết khi khởi động thì cái nào chạy cái nào không (hoặc không chạy cái nào ca). Mình cài Arch là cứ theo Guide mà dộng vào, chỉ biết khi dộng lệnh nào mà nó êm ru bà rù là coi như xong, nếu bị cự nự thì ... bỏ qua luôn, hehe. (Nhưng cũng không có lệnh nào bị bỏ qua).
Chỉ mới xóa/cài, xóa/cài Arch chừng năm lần, vì nó dài loằng ngoằng, chứ không phải cài cả trăm lần như mấy bản Linux khác mà thuộc được. Chắc phải dợt lại bài quyền này mới được.


2013/8/6 Severus <[email protected]>
On 08/06/2013 04:48 PM, maikhai wrote:
> Lần SAU cũng cứ phải chạy wifi-menu 2 lần mới có mạng xài. Kỳ thiệt.
> Nếu cắm cable thì không cần gõ gì hết, boot mát là có.
> Nghi là bữa trước Kỳ Anh disable cái chi chi đó để khỏi bị thay đổi, nên
> giờ thành ra như vậy chăng?
>
>
>
Bác chạy netcfg hay netctl khi khời động phải không ah ?


--
Be different and always different
--
m k h _ s g n