[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cắm ổ USB vào không thấy gì là sao ?Mình cài thêm một bản Arch+Enlightenment trên partition riêng, chạy cũng được được, nhưng khi cắm ổ USB 1TB vào thì nó không tự động nhận ra (trên Thunar). Boot vào bản cũ vẫn dùng từ trước Cũng Bị Như Vây.
Boot cái Arche17_LiveCD lên thì nhận ra ổ USB đó liện

Tại hư hỏng chỗ nào bà con hè?