[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ibus-unikey hết lỗi khi gõ t (ính)Coi trên DD thấy nói có lỗi ibus-unikey khi muốn gõ chữ "tính" thì chỉ thấy chữ "t" rồi khi gõ xong xuôi nhấn space mới hiện chữ "tính" đầy đủ.

Mình cũng bị như vậy trong 2 lần cài Arch mới nhất (cài đầy đủ mọi thứ cần dùng từ ngay sau phần Post-Installation là chạy pacman luôn không reboot nữa). Cả 2 lần cài Arch đều bị như vậy.

Đến lần chót mình dành Firefox Chromium Ibus Ibus-unikey cài trong GUI. Cài xong gõ tiếng Việt không còn bị tình trạng phải nhìn mấy cục vuông nhảy ra nữa.

(Ghi thêm: trong lần thất bại thứ 2, mình chạy pacman -R ibus ibus-unikey, reboot rồi chạy pacman để cài lại ibus-unikey, nhưng vẫn cứ bị lỗi như đã mô tả)

Bà con ai bị vậy thử xem cái này có đúng là cách sửa lỗi đó không?