[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Có tương đương ILIVID cho Linux không?Có cái Ilivid cho Windows nghe nói làm cho download lẹ hơn rất nhiều, nhưng không thấy có bản dành cho Linux.
Có thứ gì tương đương nó không ai biết chỉ giùm. Cám ơn trước.