[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Phải chạy lệnh wifi-menu 2 lầnOn Tue, 6 Aug 2013 18:27:44 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Không biết khi khởi động thì cái nào chạy cái nào không (hoặc không
> chạy cái nào ca). Mình cài Arch là cứ theo Guide mà dộng vào, chỉ
> biết khi dộng lệnh nào mà nó êm ru bà rù là coi như xong, nếu bị cự
> nự thì ... bỏ qua luôn, hehe. (Nhưng cũng không có lệnh nào bị bỏ
> qua). Chỉ mới xóa/cài, xóa/cài Arch chừng năm lần, vì nó dài loằng
> ngoằng, chứ không phải cài cả trăm lần như mấy bản Linux khác mà
> thuộc được. Chắc phải dợt lại bài quyền này mới được.

Vụ này đã qua tận nhà hỗ trợ cho bác Hải :D 

--
I am ... 5.5 dog years old.