[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tắt 3 cái Thông Báo của Ibus-UnikeyOn Wed, 28 Aug 2013 15:32:38 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Ibus-Unikey mỗi lần nạp lại cho ra liên tiếp 3 cái Thông báo, phải
> lần lượt nhấn Alt+y / Alt+o / Alt+c để bứng nó đi, phiền quá. Ai biết
> cách disable vụ này làm ơn chỉ giùm?
> 

không hiểu là gì. Bácc chụp hình màn hình gửi bà con xem (bác dùng e17
nên chỉ cần nhấm phím In màn hình (PrintSc) rồi nhấn Save, hoặc nếu
màn hình không có gì nguy hiểm thì nhấn Share rồi chép link gửi)

--
I am ... 5.5 dog years old.