[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tắt 3 cái Thông Báo của Ibus-UnikeyVào 05:44:03 UTC+7 Thứ năm, ngày 29 tháng tám năm 2013, Anh K. Huynh đã viết:
> nên chỉ cần nhấm phím In màn hình (PrintSc) rồi nhấn Save, hoặc nếu
> màn hình không có gì nguy hiểm thì nhấn Share rồi chép link gửi)

Nhấn rồi mà không nhúc nhích gì. Thội gõ bằng tay vào cho rồi:

Thông báo 1:
The IBus daemon is not running. Do you wish to start it?  /Yes /No

Thông bào 2:
IBus has been started! If you cannot use IBus, add the following lines to your $HOME/.bashrc:
export . . . 
export . . .
export . . .

Thông báo 3:
là cái IBus Preferences