[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Tắt 3 cái Thông Báo của Ibus-UnikeyTheo chỉ dẫn của KyAnh, làm trong setting thì 3 cái nay biến mất được 2, chỉ còn cái thông báo cuối nên vẫn phải nhấn Alt+c để thoát mỗi khi boot máy.
Dù sao cũng bớt mỏi tay hơn :)