[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Tắt 3 cái Thông Báo của Ibus-UnikeyMới làm thử theo cách bỏ vào /etc/profile (và xóa trong cái kia rồi).
Kết quả: cũng vậy y sì luôn :(