[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Tạo Extract&Compress button trong ThunarXài Thunar trong e17 sao không thấy nút Nén/Giái nén để làm việc cho tiện nhỉ? Mình nhớ là hồi trước cài linux xong là khỏi cần thắc mắc nữa, bây giờ cứ phải gõ dòng lệnh trong Terminal suốt oải quá.

Ai rảnh chỉ giùm. Cám ơn.