[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tạo Extract&Compress button trong Thunarbác cài thử file-roller vô xem ạ? Cái này là của file manager nên nếu
bác cài thunar cùng với mấy apps kiểu file-roller vô là ngon. Cháu
không biết cái nào ngon hơn vì cháu chỉ xài lệnh. Mấy bạn khác chỉ giúp.

On Tue, 10 Sep 2013 04:42:54 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Xài Thunar trong e17 sao không thấy nút Nén/Giái nén để làm việc cho
> tiện nhỉ? Mình nhớ là hồi trước cài linux xong là khỏi cần thắc mắc
> nữa, bây giờ cứ phải gõ dòng lệnh trong Terminal suốt oải quá.
> 
> Ai rảnh chỉ giùm. Cám ơn.
> --
I am ... 5.5 dog years old.